Traktorsafari%20i%20Åkrafjorden

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar for landbruket 2018

Søknadsfrist 15. april

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlane (UTM) skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, herunder økologisk, og utvikling av andre landbruksbaserte næringar, som matforedling, reiseliv og Inn på Tunet (IPT).

Les meir

Tips ein ven  Skriv ut