puppy-recovery-2-1388462-1279x835

Utlysing av avtalar i veterinærordninga for Etne

Kjøp av veterinærvakttenester for levering til Etne kommune blir no lyst ut.

Den norske versjonen er no kunngjort, og er å finne på https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-346278

The notice will also be published on the TED website.

Tips ein ven  Skriv ut