gris_ku

Utlysing av midlar i landbruket

til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland

Vestland fylkeskommune lyser no ut midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket. Vi har to ordningar med søknadsfrist 1.oktober 2020:

- Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket
- Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Søknad skal sendast inn gjennom www.regionalforvaltning.no. Meir informasjon finn de i lenkjene.
Regionale tilretteleggingsmidlar er ordninga som før var kjent som Utviklings- og tilretteleggingsmidlar i
landbruket (UTM). Fylkeskommunen har teke over forvaltninga av denne ordninga frå nyttår 2020.

Tips ein ven  Skriv ut