Vestland

Utlysing av midlar

Utlysing av midlar til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland 

Vestland fylkeskommune lyser no ut midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket. Dette gjeld  to ordningar med søknadsfrist 15. april 2020:
 

                        Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket :

                        https://www.vestlandfylke.no/naringsutvikling/landbruk/tilskot-til-regionale-tilretteleggingstiltak-i-landbruket/

                         

                        Rekruttering og kompetanseheving i landbruket :

                        https://www.vestlandfylke.no/naringsutvikling/landbruk/tilskot-til-rekruttering-og-kompetanse-i-landbruket/

 

Etne kommune ber om tilbakemelding på telefon 53758260 eller på e-post post@etne.kommune.no om nokon i  landbruksnæringa, (bønder, faglag eller andre), har gode idear til tiltak som det bør søkjast om midlar til frå desse ordningane.

Tips ein ven  Skriv ut