kronhjort

Vårteljing av hjort

i Etne og Vindafjord kommunar 2018


Teljedatoar: 15. mars, 22. mars, 05. april, 19. april, 03. mai og 10. mai.

Oppstart kl. 23.00.  Det vert nytta bil og lyskastarar.

 

Etne viltnemnd og Vindafjord vilt- og fiskeutval

 

Tips ein ven  Skriv ut