Våtserviettar og våtmoppar er eit aukande problem i avløpssystemet

Kryss

KUN toalettpapir skal kastast i toalettet.

Kommunen har gått ut med UMS-varsel for å oppfordre folk til å kaste våtserviettar og moppar i avfallsdunken, ikkje i toalettet.

Våtserviettar og våtmoppar i kloakken fører til at pumpene i kommunale avløpsstasjonar går tette, slik at kloakken ikke kan fraktast.

 

Når pumpene stoppar må årsaken fjernast manuelt. Dette betyr utrykning for driftstilsette, kostnad for overtid og eventuell ombygging av stasjonane for abonnentane.