IMG_2338_800x600

Pleie og omsorg

                   Kontaktinformasjon                   

Pleie og omsorg 53 75 81 40
Heimetenesta base Skånevik 53 75 85 50
Heimetenesta base Etne 53 75 81 58

Organisering Pleie og Omsorg

 

Etne Omsorgssenter:

Avd 1   : 10 plasser for personar med demens

Avd 2A: 10 plasser for somatisk langtidsopphald

Avd 2B : 10 plasser for korttid, rehabilitering og langtid.

 

Base for heimetenesta i Etne er lokalisert i Etne Omsorgssenter.

Base for heimetenesta i Skånevik er lokalisert i Skånevik Omsorgssenter.

Heimetenesta har også ansvar for bemanna omsorgsbustadar som er lokalisert i begge omsorgssentera.

 

Aktuelle tenester og søknadsskjema:

Helsetenester i heimen

Institusjonsopphald - Avlastningsopphald

Institusjonsopphald - Langtidsopphald

Institusjonsopphald - Korttidsopphald

Institusjonsopphald - Rehabiliteringsopphald

Demenskoordinator

Kreftkoordinator

Kvardagsrehabilitering

Matombering

Omsorgsbustad

Støtte til pårørande

Praktisk bistand - personleg hjelp

Tryggingsalarm

Tips ein ven  Skriv ut