Sigve Sørheim Ordførar

Valresultata for Etne kommune er endeleg klar

Sigve Sørheim (SP) fortset i ordførarvervet dei neste 4 åra og Siri Klokkerstuen (AP) vert varaordførar.

Resultat mandatfordeling finn du her

Resultat kandidatkåring finn du her

Tips ein ven  Skriv ut