Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Silkeshovda i Etne kommune

I samsvar med PBL §§12-8 og 14-2 og Forskrift om konskevensutredning, vil vi med dette informere om at Omega IAT skal utarbeide framlegg til reguleringsplan for eit området ved Silkeshovda/Fikse, gnr 20/2, 20/9, 20/10 og 20/ 55 m.fl. i Etne kommune. Planområdet er vist på vedlagt kart.
Tips ein ven  Skriv ut