Planteskuleskulesvingen

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Planteskulesvingen bustadområde – Etne kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informera om at Omega Areal på vegne av grunneigar Johannes og Elisabeth Silde skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Planteskulesvingen bustadområde i Etne kommune. Planområdet går fram av vedlagte kart.  Varsel om oppstart er lagt ut på heimesida til Etne kommune og Omega Areal. 

Her finn du kunngjering

Tips ein ven  Skriv ut