Vegstenging Håfoss

Varsel om stenging av E134

Kollapsa stikkrenne mellom Håfoss og Hovland, vegen blir stengt 25.04. - 26.04. mellom 00-06.

Omkjøring for tyngre kjøretøy Røldal - Lovraeidet - Sandeid - Ølen. (Rv. 13 - Fv. 46 - Fv. 514)

Omkjøring for lette kjøretøy via Skånevik. (Fv. 48 - Fv. 34)

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut