omkjøringskart

Varsling om arbeid i veg, Prestalio

Til naboar og andre berørte

Me nærmar oss nå grøftegraving i veien opp frå Prestagarden, og i den forbindelse må me stenge
vegen i periodar. Me vil etablera omkjøring gjennom tunet til Ola Sævareid når arbeidet på det
smalaste partiet foregår. Sjå tegning.

Dette vil bli skilta og merka godt. Me vil om mogleg og halde den vanlege vegen open utanom
arbeidstid, slik at det kun er omkjøring når arbeidet foregår. Dette vil bli godt merka og skilta når det
er omkjøring eller ikkje.
Omkjøringa er varsla til AMK sentral, Brannvesen, Ambulanse og kommunen.
Arbeidet vil starte i slutten av denne veka, og vare i 3-4 veker.

Frå 11.02.2016 til 04.03.2016

Me ynskjer å lage minst mogleg ulempe for alle innvolverte.

Spørsmål eller andre henvendelsar i forbindelse med omkjøringa rettast til:
Johannes Røgelstad: Tlf: 957 77 833
Eller
Eirik Lygre: Tlf: 907 79 826

 

Johs Røgelstad Maskin AS

Tips ein ven  Skriv ut