Vassmålaravlesing 2012

vannmaalar
Minnar om fristen for målaravlesing som var 10. desember 2012.

 

Etne kommune legg om rutinane når det gjeld vassmålaravlesing dette året.

For å melde inn forbruk må du gå inn på www.etne.kommune.no/skjema a-å. Her er det skjema Vassmålaravlesing (KF-224) som skal nyttast.

Frist for innmelding er sett til 10. desember 2012.

Tips til utfylling:
Målarnr.: 8 siffer på utsida av målaren
Avtale:     Bruk eit tilfeldig tal, f.eks. 1

Dersom du treng hjelp, kom innom tenestetorget eller ta kontakt på tlf. 53 75 80 00.