vannmaalar

Vassmålaravlesing 2017

Frist for innmelding er 24. desember 2017

Det vert i desse dagar sendt ut brev om vassmålaravlesing. Brevet inneheld info om kva eigedom det gjeld og målarstand avlest i 2016. Nedst i brevet er det ein svarslipp. Fyll ut denne og returner til Etne kommune. Slippen er førehandsfrankert.

 

Frist for innmelding er 24.12.17.

Tips ein ven  Skriv ut