vannmaalar

Vassmålaravlesing 2017

Frist for innmelding er 24. desember 2017

Det vert i desse dagar sendt ut brev om vassmålaravlesing. Brevet inneheld info om kva eigedom det gjeld og målarstand avlest i 2016. Nedst i brevet er det ein svarslipp. Fyll ut denne og returner til Etne kommune. Slippen er førehandsfrankert.

 

Frist for innmelding er 24.12.17.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut