vannmaalar

Vassmålaravlesing 2018

Frist for innmelding er sett til 14. desember 2018.

Det vert i desse dagar sendt ut brev om vassmålaravlesing. Brevet inneheld info om kva eigedom det gjeld og målarstand avlest i 2017.

Nedst i brevet er det ein svarslipp. Fyll ut denne og returner til Etne kommune. Slippen er førehandsfrankert. Den kan også leverast på Tenestetorget.

Tips ein ven  Skriv ut