vannmaalar

Vassmålaravlesing 2019

Frist for innmelding er sett til 13. desember 2019

Det vert i desse dagar sendt ut brev om vassmålaravlesing.

Brevet inneheld info om kva eigedom det gjeld og målarstand avlest i 2018.

Nedst i brevet er det ein svarslipp. Fyll ut denne og returner til Etne kommune. Du kan og ringe inn målinga på tlf. 53 75 80 00.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut