vannmaalar

Vassmålaravlesing 2019

Frist for innmelding er sett til 13. desember 2019

Det vert i desse dagar sendt ut brev om vassmålaravlesing.

Brevet inneheld info om kva eigedom det gjeld og målarstand avlest i 2018.

Nedst i brevet er det ein svarslipp. Fyll ut denne og returner til Etne kommune. Du kan og ringe inn målinga på tlf. 53 75 80 00.

Tips ein ven  Skriv ut