Vatning fotballbane

Vatning fotballbanen

Vatnet kjem ikkje frå drikkevasskjelda.

Det er fleire som har teke kontakt vedrørande vatning av fotballbanen i det siste.

Dette kan fort virke som vassløseri. Men vatnet som blir brukt på fotballbanen kjem frå Etneelva. Det blei lagt ein eigen leidning frå pumpestasjonen som forsyner Etne senter med brannvatn frå elva.

Vatn som blir brukt til vatning av bana har derfor ingen betyding for drikkevassforbruk, drikkevassforsyning eller kostnad med produksjon og leveranse av drikkevatn.

Drift og vedlikehald

Tips ein ven  Skriv ut