Veg Skånevik-Etne på dagsorden

Ordførar Sigve Sørheim har invitert fylkesutvalet i Hordaland til Etne for i hovudsak sjå på vegstrukturen vår, i tillegg til å presentera den fine kommunen og kanskje leggja inn eit bedriftsbesøk.

Det er slik i Etne, som i dei fleste kommunar, at arbeid med veg/infrastruktur er høgt prioritert. Kommunen er inne i ein god prosess i forhold til E-134, med utsikt til oppstart i Stordalen neste år. Når det gjeld fylkesvegnettet så er det veg Skånevik-Etne som står på dagsorden. Det blei vedteke ein kommunedelplan på tunnel Skånevik-Etne i desember 2008. I fleire møter med Fylkeskommune og Statens Vegvesen i tida etterpå, er kommunen blitt oppfordra til å ta ein intern runde i forhold til prioriteringa og om opprusting av eksisterande veg kan vera eit alternativ. Det er gjort i høve uttalen til RTP. Eit fleirtal i kommunestyret ynskjer no ein planprosess på oppgradering av Rv48 frå E-134 til Skånevik med to mindre tunnelar. Me har behov for hjelp frå vegeigaren Hordaland Fylkeskommune, korleis me tar saka vidare.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut