Veg

Etne kommune har 70 km kommunale vegar.

Reidar Frette, fagansvarlig veg: Tlf. 941 58 451

Oversikt over vintervedlikehaldet i Etne kommune