Simovegen_700x469

Vegnamn i Etne kommune

2. utlegging til offentleg ettersyn

Nye- og endra vegnamnforslag vert lagde ut på ny høyring.

 

Komitè drift har den 29.04. 2015 vedteke å legge liste med forslag til nye – og endra vegnamn på 54 vegar og område i Etne kommune, ut til offentleg ettersyn i 4 veker frå dags dato.

 

Saksdokument kan sjåast på Servicetorget på Tinghuset i Etne, biblioteka i Etne og Skånevik og for nedlasting her.

 

Eventuelle merknadar eller innspel må sendast skriftleg til Etne kommune, Utvikling,

Postboks 54,  5591 Etne eller post@etne.kommune.no innan 23.06.2015.

Tips ein ven  Skriv ut