StatensVegvesen

Vegstenging Håland - Skånevik

Grunna utbetring av vegbane og kantforsterking, vert det nattestenging av fv.48 mellom Skånevik og Håland i perioden 21. til 30. juni.

Vegen kan bli stengt frå kl. 23.00 – 05.00. Nettene fredag-laurdag og laurdag-søndag skal vegen vera open.

Det vert ope for trafikk kvar time, i tillegg til lysregulering på dagtid.

Tips ein ven  Skriv ut