Velforeiningar/grendalag

Velforeiningar/grendalag
Navn Kontaktperson Adresse/telefon
Grønstad Velforening Kjell Grønstad, Haukelivegen 1084, 5590 Etne kjelgr2@online.no - 970 24 885
Haugen Vel   5590 ETNE
Kambe Velforening Ole Aleksanger Mæle olealeksander@gmail.com - 951 97 125
Kalvehagen Velforening Harald Høyland, Osnesvegen 307, 5590 Etne 402 01 615
Ligrend Vel I Randi Marie Ness Haaland, 5593 Skånevik
Gerda Johansen Solberg, 5593 Skånevik
979 60 505
909 65 513
Madsgård vel Terje Engelsgjerd, Knausen 22, 5590 Etne te@helgevold.com  - 918 61523
Mortveit og Molnes Vel Hege Garvik, 5593 Skånevik hege.garvik@etne.kommune.no - 472 79 807
Eikanes Velforening Reidar Rødne, Eikanes 13, 5590 Etne reidar.rodne@etne.kommune.no - 975 29 019
Rygg Leikeplass Ansgar Grindheim, 5590 Etne 901 96 300
Silde Velforening Jon Nielsen, Silde, 5590 Etne jon.nielsen@etne.kommune.no - 977 76 061
Skånevikstrand Velforening Sarah Ness Haaland, 5593 Skånevik sarahmariehaaland@gmail.com - 454 60 079
Sævareid og Stordalen Grendautval Aud Berit Jensen, 5590 Etne abljensen@yahoo.no - 454 60 079
Sørbygda Grendelag Laila Flatebø, 5590 Etne 416 50 350
Sørstranda Grendalag Leif Grindheim, Havn 36, 5590 Etne lgrind@online.no - 53 75 65 78 
Vedlene Vel Hans J. Becker, Enge, 5590 Etne hans@haugnett.no - 976 50 325

<

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut