World toilet day

Verdas toalettdag

Tysdag 19. november vert Verdas toalettdag markert

I år er temaet "nature for water". Etne kommune ønsker at det skal vera fokus på denne dagen!

Verdas toalettdag vert markert kvart år for å sikre at alle har trygge sanitærforhold innan 2030. Dette er ein del av FNs bærekraftmål nr 6 - Reint vatn og gode sanitærforhold. I dag lever 4,5 mrd. menneske i verda utan tilfredsstillande toalettforhold.

Dei 4,2 milliardar menneska i verda som lever utan trygt administrerte sanitetstenester møter ofte mange former for diskriminering. Dei kan bli etterletne når dei prøver å få tilgang til og administrere sanitærtenester eller førebu sine nåverande fasiliteter.

Mål for bærekraftig utvikling 6 har som mål å eliminere open avføring og sikre at alle har tilgang til bærekraftige sanitærtenester innan 2030 , "å vera spesielt merksam på behova til kvinner og jenter og dei i sårbare situasjonar".

Verdas toalettdag 2019 trekker merksemd mot at menneska blir ståande igjen utan sanitærtilhøve og dei sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvensane av passivitet.

Eit toalett er ikkje bare ejt toalett. Det er ein livreddar, verdighetsbeskyttar og skaper moglegheiter.

Vi må utvide tilgangen til trygge toalett. Fordi uansett kva du er, uansett kor du er, er sanitet din menneskerett.

I Noreg er situasjonen atskillig betre. Dei aller fleste har tilgang til gode toalett både heime, på jobben og på skulen, og avløpsvatnet blir frakta vekk og rensa før det vert slept ut til naturen.

Viss du kastar avfall som våtserviettar, q-tips og fett frå matlaging i toalettet, kan det gi tette ledningar og fløyme over både heime hos deg sjølv og andre stader i avløpssystemet. Det kan også gi aukte rotteplager og forureining av naturen. -Vi må alle praktisere «dovett», det vil sei bruke toalettet på ein måte som gagnar oss sjølv og fellesskapet. Det er faktisk bare tre ting som høyrer heime i do: Tiss, bæsj og dopapir! http://dovett.no/

Dovett

Tips ein ven  Skriv ut