Vern for eldre symbol Internett

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep.

Tilbodet er gratis, og innringar kan vera anonym. Også pårørande eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan nytte dette nummeret. Vern for eldre jobbar også med å forebygge overgrep gjennom råd og rettleiing til den eldre, pårørande og hjelpeapparatet.

Ring kontakttelefon 800 30 196.

Eller klikk på bildet for å komme til nettsida Vern for eldre.

 

 

Vern for eldre symbol Internett.jpg

Tips ein ven  Skriv ut