Fotgjengere

Vi frykter fotgjengere

Nordmenn vil for alt i verden unngå å oppleve det Carl I. Hagen gjorde nyttårsaften. Å kjøre på fotgjengere er nemlig det vi frykter mest, ifølge en ny undersøkelse.

I undersøkelsen som er foretatt av Tryg Forsikring, svarer nær halvparten av de spurte at de er engstelig for fotgjengere som ikke er synlige i fotgjengerfelt. 

Fotgjengere og elg
– Tallene viser at folk er bevisste på faren, noe som er positivt i seg selv. Det betyr at vi er mer årvåkne når vi nærmer oss et fotgjengerfelt, sier Karsten Kristiansen, skadedirektør i Tryg Forsikring.

Det er kun frykten for å møte på elg eller andre store dyr på veien som kan måle seg med frykten for fotgjengere, i følge undersøkelsen som er foretatt av Respons på oppdrag fra Tryg Forsikring.

Tidoblet risiko uten refleks
Denne frykten for å kjøre på fotgjengere kan også ha sammenheng med nedgangen i skadde fotgjengere i fjor. Karsten Kristiansen viser til at antall skadde fotgjengere har gått ned fra 959 i 2010 til 444 for 2011. I 2009 var det hele 1127 påkjørsler, i følge FNOs trafikkskadestatistikk.

– Den største årsaken til at fotgjengere blir påkjørt er fortsatt at de er lite synlige. Går man med mørke klær uten refleks, spesielt nå på vinteren når det er mørkt og det i tillegg regner, er risikoen for å bli påkjørt kanskje tidoblet, forklarer skadedirektøren i Tryg.

Fotgjenger, bli ved din refleks
Forsikringsselskapet minner derfor om en gammel kjepphest: fotgjengere må bruke refleks, og bilførere må senke farten før fotgjengerfelt og være årvåkne.

 

Tips ein ven  Skriv ut