Viktig informasjon om måker

Vedlagt er eit skriv frå professor Reidar Borgstrøm ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Det skildrar forsking frå Hardangervidda, som konkluderer med at måsar ikkje har betydning for parasittinfeksjon hjå aure i fiskevatn. Borgstrøm skriv at han har undersøkt innvolane på tusenvis av aure, utan å finne parasittar som kan skuldast fiskemåse. Det vart ikkje funnet spor av rypekyllingar i dietten til fiskemåsar.

Les meir her

Tips ein ven  Skriv ut