Gjerde

Vil du rydde og gjerda inn store beiteområde?

Landskap i drift prosjektet har kr 500.000 att til rydding og inngjerding av større, samanhengande beiteområde.

Frist for å sende inn skisse er 4. juli.

Les meir her.

Tips ein ven  Skriv ut