Siste nytt

hjort

Viltnemnda

Viltnemnda er  fallviltnemnd og gjer storparten av fallviltarbeidet i kommunen.  Men om det i eit hjortevald blir sett eit skada hjortevilt, kan også andre godkjente jegerar skyte dyret.  Rutinen som da må følgjast er:  Først må den s...
4. 03. 2015