Viltnemnda i Etne

Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt.

Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt er:

• 1. april for melding om endringar siste år vedk. valdgrenser, eigedomstilhøve, teljande areal m.v.
• 1. mai for søknad om godkjenning av bestandsplanområde for jakt på elg og/eller hjort
• 15. mai for for søknad om nye hjorteviltvald , endring av fellingstalet i eldre vald og opning for jakt på rådyr

Viltfondet:

Fellingsavgifta frå hjorteviltjakta blir sett av på eit bundet driftsfond som utelukkande kan forvaltast til viltføremål. Fondet kan m.a. brukast til tiltak for å fremje viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m.. Det er ingen søknadsfrist og alle kan søkje viltnemnda om tilskott.

 

John Kåre Opheim, leiar

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut