hjort

Viltnemnda i Etne

Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt.

 

  • 1. april for melding om endringar siste år vedk. valdgrenser, eigedomstilhøve, teljande areal  m.v.
  • 1. mai for søknad om godkjenning av bestandsplanområde for jakt på elg og/eller hjort
  • 15. mai for for søknad om nye hjorteviltvald , endring av fellingstalet i eldre vald og opning for jakt på rådyr
 
Viltfondet:
 
Fellingsavgifta frå hjorteviltjakta blir sett av på eit bundet driftsfond som utelukkande kan forvaltast til viltføremål. Fondet kan m.a. brukast til tiltak for å fremje viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m.. Det er ingen søknadsfrist og alle kan søkje viltnemnda om tilskott.
 
 
 
John Kåre Opheim, leiar
 
Tips ein ven  Skriv ut