Hjort

Viltnemnda i Etne

Viltnemnda inviterer grunneigarar og jegerar  og andre interesserte til ope møte om lokal hjorteviltforvaltning på Skakke senter  onsdag 29.01.2014 klokka 19.30 i Litlesalen. 

Vestskog/ Sogn og Fjordane skogeigarlag ved Arve Århus har faginnlegg om minsteareal, kvoter, og tildelingsprofil med meir. 

Enkel servering.  Alle er velkomen!

John Kåre Opheim, leiar

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut