Hjort

Viltnemnda i Etne

Viltnemnda inviterer grunneigarar og jegerar  og andre interesserte til ope møte om lokal hjorteviltforvaltning på Skakke senter  onsdag 29.01.2014 klokka 19.30 i Litlesalen. 

Vestskog/ Sogn og Fjordane skogeigarlag ved Arve Århus har faginnlegg om minsteareal, kvoter, og tildelingsprofil med meir. 

Enkel servering.  Alle er velkomen!

John Kåre Opheim, leiar

Tips ein ven  Skriv ut