kronhjort

Viltnemnda i Etne

Ope møte om lokal hjorteviltforvaltning i Litlesalen på Skakke senter torsdag 26.03.2015 klokka 19.00. 

Viltnemnda inviterer grunneigarar, jegerar og andre interesserte til ope møte om lokal hjorteviltforvaltning i Litlesalen på Skakke senter torsdag 26.03.2015 klokka 19.00. 

Hordaland fylkeskommune ved viltansvarleg Jomar Ragnhildstveit  informerer om bestandsplanlegging hjort, politiet v/ miljøkoordinator Jarle Grindheim orienterer om politiet sine oppgåver i forhold til viltforvaltning.  

Demonstasjon av elektronisk føring av «Sett og Skutt» . 

Enkel servering. 

Alle er velkomen!

Tips ein ven  Skriv ut