Viltnemnda i Etne

inviterer til informasjons- og diskusjonsmøte  før kvotetildeing av hjortevilt 2016 på Etne camping onsdag 30.mars klokka 19.30. Statens naturoppsyn ved Reidar Sandal og Politiet ved miljøkoordinator Jarle Grindheim har innlegg om oppsynets rolle, jaktmoral, grunneigarmoral, tjuvjakt . Viltnemnda ved leiar informerer om jakttider, jaktresultat, bestand, grunneigarengasjement i forhold til utleige. Enkel servering!  Velkomen til grunneigarar, jegerar og andre interesserte!

Leiar John Kåre Opheim

Tips ein ven  Skriv ut