hjort

Viltnemnda i Etne

Fristar for godkjenning av vald og dispensasjon frå minstearealet.

Frist for søknad om godkjenning av vald/ endringar av vald og bestandsplanområde er 1. mai 2016. Frist for å søke om dispensasjon frå minstearealet for å få færre eller fleire fellingsløyve er 15. mai 2016.

 

John Kåre Opheim, leiar

Tips ein ven  Skriv ut