kronhjort

Viltnemnda i Etne

Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt.

 

1.april:  Frist for å melde til kommunen om endringar i valdet.

1. mai:  Frist  for søknad om godkjenning av vald og bestandsplanområde.

1. mai:  Frist for søknad om dispensasjon frå minsteareal ved tildeling av fellingsløyve.

 

John Kåre Opheim, leiar

 

 

Tips ein ven  Skriv ut