kronhjort

Viltnemnda i Etne

Viltnemnda inviterer grunneigarar, jegerar og andre interesserte til ope møte på Etne camping tysdag 6. mars 2018 klokka 19.00. 

Tema:

  • Veterinær frå mattilsynet Arne Oftedal informerar om skrantesjuke på hjort.
  • Bonde Harald Selsaas frå Vindafjord har innlegg om lokal  forvaltning av store rovdyr (jerv, gaupe)
  • Hjorteviltstamma i Etne, status og utvikling, ved John Kåre Opheim
  • Utveksling av synspunkt og informasjon

Enkel servering.  Alle er velkomen!

John Kåre Opheim, leiar

Tips ein ven  Skriv ut