Hjort

Viltnemnda i Etne

Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt

1.april:  Melde til kommunen dersom det har skjedd endringar med valdets grenser, eigedomsforhold eller teljande areal i løpet av siste jaktår

1. mai:  Søknad om godkjenning av vald og bestandsplanområde for jakt.

1. mai:  Søknad om dispensasjon frå minsteareal ved tildeling av fellingsløyve.

 

John Kåre Opheim, leiar

Tips ein ven  Skriv ut