kronhjort

Viltnemnda i Etne

Søknadsfristar for rådyr-, elg- og hjortejakt i Etne kommune 2019

1.mai (utvida) : Melde til kommunen dersom det har skjedd endringar med valdets grenser, eigedomsforhold eller teljande areal i løpet av siste jaktår.

1. mai:  Søknad om godkjenning av vald og bestandsplanområde for jakt.

1. mai:  Søknad om dispensasjon frå minsteareal ved tildeling av fellingsløyve.

Nyttige lenker:

Forskrift om forvaltning av hjortevilt: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-08-12

Hjelp til søknad: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Forvaltning-av-hjortevilt/

Leiar John Kåre Opheim

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut