Hjort

Viltnemnda i Etne

Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt

1.april:  Melde til kommunen dersom det har skjedd endringer med valdets grenser, eiendomsforhold eller teljande areal i løpet av siste jaktår

1. mai:  Søknad om godkjenning av vald og bestandsplanområde for jakt.

1. mai:  Søknad om dispensasjon frå minsteareal ved tildeling av fellingsløyve.


Eivind Frette, leiar

Tips ein ven  Skriv ut