Vegstenging Kritle

Vinterstenging Kritlevegen

Grunna innsparingskrav kjem kommunen til å legge ned kommunalt vintervedlikehald på Kritlevegen.

Frå hausten 2020 vil vegen til Kritle ikkje bli brøyta eller strødd av kommunen.

Det vil bli sett opp skilt i vegkrysset som orienterer om det.

Me vil fråråde å bruke vegen når det er fare for snøfall eller når vegen kan vere glatt.
Kommunen er utan ansvar for å opne vegen for køyretøy dersom snøfall eller is stenger for trafikk fram eller tilbake frå Kritle.

Tips ein ven  Skriv ut