VfBbekymring_Plakat140x297_okt15

Organisasjonen Voksne for Barn?

Her kan foreldre, fagfolk og andre vaksne få råd og rettleiing når dei er bekymra eller bare litt usikker med tanke på barn og unge.

Rådgjevingstilbodet i Voksne for Barn består i dag av telefon, webteneste og chat. 

Telefonnummeret vårt er: 810 03 940. Vi har ope måndag, onsdag-fredag kl.09.30-14.30, og tysdagar kl.13-19.

Meir info om rådgjevinga: www.vfb.no/radgivning  

 

Rådgjevinga til Voksne for Barn:

  •           et lavterskeltilbud.
  •           brukarane er anonyme og organisasjonen har teieplikt.
  •           vert svart av frivillige rådgjevarar som har min. 3 års høgskule- eller universitetsutdanning i pedagogikk, psykologi eller helsefag samt relevant arbeidserfaring.

 

Rådgjevarane har god kjennskap til det offentlege og frivillige hjelpeapparatet og hjelper innringar/innsendar med å finne fram vidare i systemet der det er nødvendig, eller det blir diskutert fram til ei løysing på det som vert opplevd som vanskeleg eller eit problem.

 

Tysdagar kl.16.30-19 tilbyr dei også rådgivning på polsk, litauisk og russisk.

Meir info om dette finn du på nettsida www.vfb.no/radgivning

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut