Yrke-, bransje- og fag

Navn Kontaktperson Telefon
Bjønndalen og Midtre Etne villreinlag Steinar Grindheim, Grindheim, Etne  
Etne Beitelag Lars Sævereide  
Etne bonde og småbrukarlag Tore Aga Silde, Nernesvegen 27, Etne  915 45 088
Etne Bondelag Torbjørn Grønstad, Skjeldal, Etne  474 68 019
Etne Brannvernlag Bernt Enge  
Etne Elveeigarlag Kurt Birger Hagen, Hamre-Hagen, Etne  456 07 056
Etne sau og geit Vidar Aastvedt, Osnesvegen 275, Etne  
Etne sentrumsforening Adm: Asbjørn Moe, pb 78, Etne  977 71 755
Etne Skogeigarlag John Magne Seljelid, Utstuen, Etne  938 31 494
Frette beitelag Tone Randi Frette  
Skarstølen Friluftslag SA  Åge Grindheim, Grindheimsvegen 74, Etne  53 75 62 14 / 455 05 786
Stordalsvatnet Fiskelag Albert Inge Rafdal, Kambe, Etne  913 84 864

 

Tips ein ven  Skriv ut