Påmelding

Nedanfor er ei lenke til administrasjonssidene våre. Her kan du: 

  • Melda på elevar
  • Re-registrera elevar (obligatorisk å fornya plassen kvart år)
  • Avslutte elevar

Du får ved påmelding eit brukarnamn og passord. Dersom du ikkje finn det igjen, ta kontakt!

Lenkje her ⬇️

noetne.speedadmin.dk