Jobb i helse og omsorg

Pleiepersonell ute i snøen - Klikk for stort bilde

Vil du jobba med oss?

Me rustar oss for framtida og har behov for endå fleire dyktige og engasjerte medarbeidarar! Hos oss kan du jobba med menneske i alle livsfasar, me har gode lønnsvilkår, fleksible arbeidstidsordningar, heile stillingar og sterke fagmiljø. Etne omsorgssenter er eit moderne omsorgssenter som er godt tilrettelagt med hjelpemiddel og høgteknologisk velferdsteknologi.

Etne kommune har som mål at flest mogleg har eit aktivt liv og klarer seg best mogleg gjennom livet.
Me kallar det Leve HEILE LIVET!

Pleie og omsorg 

Ledige stillingar finn du her

Eva Jemli
Leiar Pleie og Omsorg
E-post: Eva.Jemli@etne.kommune.no
Telefon: 53 75 81 42

Vibeke Skjold Heggebø
Institusjon
E-post: Vibeke.Skjold.Heggebo@etne.kommune.no
Telefon: 53 75 81 44

Eline Heggen Mæland
Demensomsorg
E-post: Eline.Heggen.Maeland@etne.kommune.no
Telefon: 53 75 81 45

Lise Maria Rullestad Mæland
Heimetenesta Skånevik
E-post: Lise.Maria.Rullestad.Maeland@etne.kommune.no
Telefon: 53 75 85 58