Publisert 19.10.2021

Etne kommune har etter første tildeling av SMIL-midlar i 2021 ein rest på 129 000 kroner som er ledig for løyving til gode prosjekt.

Publisert 15.10.2021

 Det er mange innbyggarar som har luftvegsymptom i kommunen vår, men det er få som testar seg på teststasjonen i Ølen. Me har i dag fått melding om at me har fleire covid-19 smitta i Skånevik, og me oppmodar innbyggarane våre om å teste seg om ein har nyoppstått luftvegsymptom.

Publisert 15.10.2021

Det er nå fleire år sidan me hadde ein kraftig influensasesong i Etne kommune. Det kan bety at immuniteten mot influensa er ganske lav i befolkninga, og at mange derfor kan bli sjuke av denne kraftige luftvegsinfeksjonen. Dei fleste vil tole influensa, men me kan være einige om at det er svært ubehageleg med høg feber, muskelverk, hovudverk, sår hals og hoste i opp mot 14 dagar.

 

 

Publisert 14.10.2021

Prisen er ein heider og ei påskjønning for frivillig arbeid og/eller kulturinnsats. 15. oktober er fristen for å foreslå kven du meiner bør få prisen for 2021.

Publisert 13.10.2021

Svangerskapskontroller hjå jordmor kontakt helsestasjonen på 53758108. Gjerne tidleg i svangerskapet. Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. 
 

 

Publisert 08.10.2021

Feil og manglar på gatelys kan meldast på Haugaland Kraft sine nettsider.

Publisert 04.10.2021

Mange gardsbruk har eit godt ressursgrunnlag for å kunne produsere fornybar energi til eige forbruk.

Publisert 27.09.2021

  

Publisert 27.09.2021

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket.