Publisert 07.05.2021

Måndag 10. og tysdag 11. mai vil det bli asfaltert på strekninga frå Skjersvik og nord til hovudvegen, ca 800 meter.

Publisert 07.05.2021

Etne kommune har fått tildelt kr 375000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder som er spesielt råka av Covid-19. Søknadsfrist 21. mai 2021.

Publisert 03.05.2021

Status: Det er ikkje meldt om smittetilfelle av Koronavirus i Etne kommune siste veka. Smittesituasjonen i omliggande kommunar er roleg og risikonivået til Etne kommune er satt til nivå eitt.

Publisert 26.04.2021

Status: Det er ingen smitta i Etne kommune siste veka. Det sit nokre få personar i karantene. Det er generelt lite smitte i kommunane rundt oss, og Helse Fonna har nå grøn beredskap. Risikonivået i Etne kommune er derfor på nivå 1 i starten av veke 17.

Publisert 21.04.2021

 Er dørstokkmila lang? Står du i fare for å få livsstilsjukdomar, eller har du allereie fått livsstilsjukdommar?

Då vil me gjerne ha med DEG!

Publisert 19.04.2021

 Status: Det er ingen tilfelle av Covid-19 i Etne kommune, og svært få tilfelle av Covid-19 i kommunane rundt oss. Risikonivået blir derfor satt til 1.

Publisert 19.04.2021

På grunn av uventa fråvære hjå fleire av legane våre, blir det denne veka redusert kapasitet frå Etne og Skånevik legekontor.

Ber om forståing for dette.

Publisert 14.04.2021

Velkommen til våre nye nettsider som blir lansert i dag torsdag 15. april 2021.

 

Publisert 13.04.2021

Status: 
Det er ingen meldte tilfelle av Covid-19 i Etne kommune. 

Publisert 13.04.2021

 I Vestland er det eit stort behov for arbeidskraft til å plante skog etter hogst. Plantene ligg på kjølelager og næringsaktørane treng hjelp til å setje dei i jorda.