Publisert 23.07.2021

Timebøkene for veke 30 og 31 er nå opne.

Publisert 20.07.2021

Status: Etne kommune har ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.

Publisert 19.07.2021

Etne kommune markerer 10-årsdagen for 22. juli

Publisert 14.07.2021

 
Etter nye vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevantet er nå vatnet frå Kambe vassverk friskmeldt.
Kokevarsel opphøyrer difor umiddelbart.

 

Publisert 13.07.2021

Status: Etne kommune har ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.Det er ennå dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19:

 

Publisert 08.07.2021

Måndag 5/7-21 opna ordførar Mette Heidi Bergsvåg den nye snøggbåtkaien i Skånevik.

Prosjektleiar for Etne kommune, Axel Kruger, prosjektleiar i Byggservice Lars Ulvenes, dagleg leiar i prosjektservice Eli Eiane Klyve og prosjektleiar i Omega Leiv Anfin Drange motteke blomar som takk for innsatsen frå ordførar Mette Heidi Bergsvåg.

Publisert 06.07.2021

 Status

Etne kommune har nå ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.


Det er ennå dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19: 

Publisert 30.06.2021

 Status

Etne kommune har nå ingen nye smittetilfelle i kommunen. 
Risikonivået er sett til nivå 1.

Det er framleis dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19: 

Publisert 28.06.2021

Etne kommune legg med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring. Frist for innsending av uttale er sett til 31. august 2021.
Høyringssvar kan sendast post@etne.kommune.no eller Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne.

 

Publisert 28.06.2021

Planvedtak 
Kommunestyret har i sak 026/21 i møte 10.06.2021 endeleg godkjend detaljregulering for naustområde Gjerdsvik, plan id. 201305 etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.