Publisert 06.05.2022

HIM tilbyr ein henteordning for hageavfall til alle hushaldskundar. For å levera hageavfall må du kjøpa hagesekk, som blir levert saman med restavfallet.

Publisert 05.05.2022

Folkehelsa har motteke langt fleire dosar av Pneumovax enn tidlegare år. Alle som er anbefalt influensavaksine kan og anbefalast denne vaksina. Den beskyttar i inntil 10 år.

 

Publisert 05.05.2022

Eit barn i Vindafjord kommune treng ein besøksheim, og Etne Vindafjord barnevernteneste søker etter foreldrevikar/besøksheim i samarbeid med familien det gjeld. Kan det vera deg? Som foreldrevikar kan du gjera ein stor forskjell.

 

Publisert 29.04.2022

Etne kommune søkjer privat avlastar til ein aktiv gut på 8 år med Down syndrom. 

 

Publisert 28.04.2022

Møta i kommunestyre, formannskap, driftsutval og forvaltningsutval vert nå overført på nett, og publikum kan følgje dei på Kommune-TV direkte.

 

Publisert 28.04.2022

Nytt: Tilbod om oppfriskingsdose med 4. dose koronavaksine til dei over 80 år som ikkje har gjennomgått koronasjukdom. 

 

Publisert 27.04.2022

Få båten vekk frå hagen eller stranda heilt gratis. Pluss du får 1000 kroner i vrakpant!

 

Publisert 27.04.2022

Brosjyren Jord i drift gjev ei kort oversikt over regelverket som gjeld driveplikt og jordleige.

 

Publisert 22.04.2022

Vi lyser ut inntil 20 millionar kr. til tileretteleggjande tiltak for berekraftig verdiskaping i fylket, med prioriterte satsingar innan grøn næringsutvikling og kompetanseutvikling i arbeidslivet.
Søknadsfrist er 10. mai og handsaming i hovudutval for næring er 31. august.

 

Publisert 21.04.2022

Då kan du treffa ho på Skånevik bibliotek onsdag 27. april kl 14-16!