Publisert 03.02.2023
Formannskapssalen

 

Publisert 02.02.2023
Kunstverk på veggen
  • Søknadsfrist hovudopptak: 1. mars 
  • Søknadsfrist endringar: 15. februar

 

Publisert 02.02.2023

Enge barnehage og Skånevik barnehage har fått seg eigne heimesider

 

Publisert 02.02.2023
QR-kode for å opne digitalarkivet

Protokollar som er eldre enn 100 år, blir fritt publisert. Det gjer at det no ligg nye dokument tilgjengelege i digitalarkivet, for deg som vil bla i gamle protokollar.

 

Publisert 30.01.2023
Illustrasjon av hjarte laga av hender

Ung eller gamal, mann eller kvinne, du er hjarteleg velkomen på dette uforpliktande to-dagars kurset.

 

Publisert 27.01.2023

Velkommen til landbrukskonferansen – Stolt bonde med tru på framtida 30. januar 2023 i Ølen kulturhus på Sjøperlo i Ølen. 

 

Publisert 26.01.2023
Elev med ryggsekk

Kort undersøking om gratis kjernetid i SFO

 

Publisert 19.01.2023
Fire ungdommar i forskjellige arbeidsklær

Lærlingordninga i Etne skal tilby læreplassar til å kvalifisera elevar frå vidaregåande skule til eit fag- og svennebrev.

Publisert 18.01.2023
Illustrasjon av dame med stikkontakt

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søkje straumstøtte for perioden oktober til desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betala ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søkjer tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Publisert 16.01.2023

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan&Arkitektur Stord på oppdrag for Skånevik Utvikling/Tungesvik Bygg AS, set i gang arbeid med endring av detaljregulering for Skålnes - Hagavik gnr./bnr. 137/9 m.fl., Planid 202202, Etne kommune. Oppstartsmøte er gjennomført 05.12.2022.