Fornye reseptar til sommaren?

Vennleg påminning til alle innbyggjarar om å ta kontakt med fastlegekontoret nå for å fornye reseptar til i sommar.

Bruk gjerne pasientsky app eller helsenorge for bestilling.  
Legekontora går med redusert kapasitet i ferieavviklinga.