Kontakt oss

SLIK KAN DU KONTAKTE OSS

Opningstider Tinghuset: 09.00-15.00

NB! Husk at du IKKJE må sende viktige personopplysningar eller sensitiv informasjon på e-post til kommunen.

Finn tilsett

Viktige telefonnummer finn du her

Sosiale medier

Du kan også kontakte oss på Facebook. Kommunen driv ikkje sakshandsaming via Facebook eller andre sosiale medier. Dersom du forventar svar eller handling frå kommunen, må du ta kontakt på annan måte, fortrinnsvis skriftleg.

Relatert innhold

Sosiale medier lenker