Siste nytt

Annonse kommunedirektør

Søkjer kommunedirektør

Vi søkjer ein trygg, tydeleg og samlande leiar med evne til å tenka heilskapleg og strategisk. 
5. 07. 2019
illustrasjon Skånevik Flesjo
5. 07. 2019
Sau_Ness_3

Utlysing tilskot frå Hordaland Landbruksselskap

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.
3. 07. 2019