Informasjon om korona_nov2

Informasjon om koronaviruset

Her får du fortløpande informasjon kring situasjonen i kommunen vår.

Siste nytt

Coronamutasjon

Tilrådingar for å avgrensa smitte med mutert Koronavirus for Etne kommune

Regjeringa har nå gått ut med kraftige tiltak i 10 kommunar som har smittespreiing med mutert Koronavirus, kalla UK Koronavirus. I tillegg har ytterlegare 15 kommunar fått innskjerpa tiltak som skal  avgrensa mogleg smittespreiing. Kommunan...
25. 01. 2021
Mowi

Mowi – trekking av endringssøknad i Tungesvik

Mowi trekker søknaden om endring av tidlegare innvilga løyve til akvakultur i Tungesvik, som var annonsert på vår nettside 12.01.21 (i Grannar 21.01.21). 
25. 01. 2021
Coronamutasjon

Mutert koronavirus gjev grunn til ekstra varsemd

22. januar 2021 vart det påvist utbrot av den «engelske» virusmutasjonen av koronaviruset i Nordre Follo, og som ein følgje av dette er det iverksett kraftige tiltak i 10 kommunar på austlandet.
24. 01. 2021
SFO

Opptak i skulefritidsordning (SFO)

SFO er eit tilbod til alle barn på 1.-4. årssteg og for born med særskilte behov på 1.-7. årssteg. Born som allereie har plass, treng ikkje søkja på nytt.
22. 01. 2021