Side1_Side_NY

.

Etne Omsorgssenter 2

Bygging av nye Etne omsorgssenter

Bilete knipsa 16.03.2018

Foto: Sonja Frafjord

Arrangementskalender

Arrangementskalender

Her kan du legge inn arrangementet ditt heilt gratis!

EU9A2381_2_3_tonemapped

Etne - Hårlandsnibbene

Foto: Roar Bævre

Peparen

Skånevik - Peparen

Foto: Roar Bævre

Siste nytt

illustrasjon (3)

Detaljregulering for Frydenlund

OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 049/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Frydenlund, planid 201207. gnr/ bnr 20 / 70, 61, 91 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygning...
12. 07. 2018
Sardinfabrikken

Detaljregulering for Sardinfabrikken

OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 050/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Sardinfabrikken, planid 201602. gnr 131 / 3 og 134 / 43 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygni...
12. 07. 2018

Ny kommuneoverlege - endring i pasientliste

Fastlege Elisabeth Gunleiksrud reduserer pasientlista fra 900 til 700 pasientar fra 1.august. Gunleiksrud startar då i stillinga som kommuneoverlege. Det er HELFO som føretar ein tilfeldig utvelging av pasientar fra Gunleiksrud si lista til...
5. 07. 2018
Baalbrenning_forbudt

Bålforbud Haugaland brann og redning IKS

Brannsjef Dag Botnen har følgjande oppdatering: Kort oppsummert har me eit generelt forbud mot å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark, med unntak av der det openbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og anna...
15. 05. 2018