Brann og redningsteneste

Alarmtelefon: 110

KORT FORTALT


Brannsjef i Etne brann og redning: Finn Ulvund tlf. 907 98 137

Leiar beredskap/førebyggande: Astrid Vestbø tlf. 970 14 165

Feiar: Tlf. 917 08 277

Bålbrenning

All bålbrenning er i utgangspunktet forbode i perioden 15. april - 15. september.  Link til lokal forskrift
Melding om bålbrenning skal meldast inn her: 

Bålbrenning

Etne brannstasjon

Beredskapsstyrken ved Etne brannstasjon har følgjande utstyr til disposisjon på brannstasjonen:

  • Mannskapsbil nr. 1, Scania P450 utrusta som brann og redningsbil med 10000 liter vatn
  • Mannskapsbil nr. 2, Mercedes 1124 utrusta som brann og redningsbil med 2200 liter vatn
  • Framskoten eining, Ford Ranger utrusta med brann og redningsutstyr
  • Ziegler brannpumpe
  • Polaris Sportsman ATV 6x6 med transporthengar
  • Slangar og anna sløkkeutstyr tilpassa risikotilhøva, og i høve til dei tilleggsoppgåvene brannvesenet er tillagt

Skånevik brannstasjon

Beredskapsstyrken ved Skånevik brannstasjon har følgjande utstyr til disposisjon på brannstasjonen:

  • Mannskapsbil nr. 1, Mercedes Atego utrusta som brann og redningsbil med 2500 liter vatn
  • Framskoten eining, Ford Ranger utrusta med brann og redningsutstyr
  • Ziegler brannpumpe
  • Slangar og anna sløkkeutstyr tilpassa risikotilhøva, og i høve til dei tilleggsoppgåvene brannvesenet er tillagt

Brannførebyggjande avdeling

Etne brann og redning
Leiar beredskap/førebyggande: Astrid Vestbø tlf. 970 14 165

Arbeidsoppgåver er mellom anna branntilsyn, ansvar for feietenesta, opplæring i skular og barnehagar.
Feietenesta inngår i brannførebyggjande avdeling, og utfører mellom anna tilsyn med piper og eldstader og feiing av piper.

Kontaktinformasjon

Astrid Vestbø
Leiar
E-post
Telefon 97 01 41 65